ფიზიკური პირების მომსახურება

ჩვენი საბანკო საქმიანობა ორიენტირებულია კლიენტებთან გრძელვადიან, ორმხრივად სასარგებლო საქმიან ურთიერთობებზე, სწრაფ, მარტივ და საიმედო მომსახურებაზე.

მიმდინარე ანგარიშები

იშ ბანკის ფილიალებში თქვენს მიერ გახსნილი თურქული ლირის, ლარის, აშშ დოლარის და ევროს მიმდინარე ანგარიშებზე შეგიძლიათ შეუზღუდავად განათავსოთ ან გაანაღდოთ ნებისმიერი თანხა. ისარგებლოთ პლასტიკური ბარათებით და ბანკომატით მართოთ თქვენი ანგარიშები.

სადეპოზიტო ანგარიშები

სადეპოზიტო ანგარიშები ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით:

იშ ბანკში თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ თქვენი ანაბარი მაღალი საპროცენტო განაკვეთით და გაზარდოთ საკუთარი ფულადი სახსრები სადეპოზიტო ანგარიშის გახსნის დღეს ბანკის მიერ დღიური, ყოველკვირეული, ერთთვიანი ან სამთვიანი პერიოდებისათვის განსაზღვრული საპორცენტო განაკვეთებით.

სესხები:

სამომხმარებლო სესხები

თქვენი მიზნების განხორციელებისათვის თქვენ მარტივად შეგიძლიათ გამოიტანოთ სესხი იშ ბანკის ფილიალებიდან.

სამომხმარებლო სესხის გაცემის პირობები:

 • მსესხებლის ასაკი: 23-67 წელი;
 • შემოსავალი, რომელიც საჭიროებს დასაბუთებას: მინიმალური თანხა 500 ლარი (ხელზე ასაღები) ან მისი ეკვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში);
 • ვალუტა: ლარი/აშშ დოლარი/ევრო;
 • საკრედიტო თანხის ოდენობა: მინიმუმ 1.000 აშშ დოლარი, მაქსიმუმ 15.000 აშშ დოლარი (ან მისი ეკვივალენტი სხვა ვალუტაში);
 • ვადა: მაქსიმუმ 36 თვე;
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი : 13%-დან;
 • გარანტიის სახეები: პირადი თავდებობა, სატრანსპორტო საშუალების დაგირავება ან იპოთეკა;

ავტოსესხები

თუ გეგმავთ ახალი ავტომობილის შეძენას ან არსებულის გამოცვლას ეწვიეთ ჩვენი ბანკის ფილიალს ავტოსესხისათვის.

 • მაქსიმუმ 5 წლის მეორადი ავტომობილები;
 • ფართო არჩევანი ჩვენ პარტნიორ ავტო-დილერებთან.

ავტოსესხის გაცემის პირობები:

 • მეორად ავტომობილებზე სესხის ოდენობა შესაძენი ავტომობილის ღირებულების 50%-მდე;
 • ყოველთვიური შემოსავალი: მინიმუმ 1.000 ლარი (ან მისი ეკვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში);
 • ლიმიტი მინიმუმ 5.000 აშშ დოლარი, მაქსიმუმ 50.000 აშშ დოლარი (ან მისი ეკვივალენტი ლარში/ევროში);
 • მაქსიმალური ვადა: 36 თვე;
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 14%-დან;
 • გარანტია: შენაძენი ავტომობილის დაგირავება ან იპოთეკა;

საბინაო სესხები

თუ გსურთ ახალი ბინის შეძენა ან არსებულის გარემონტება მობრძანდით იშ ბანკის ფილიალებში. თქვენი სურვილის და შემოსავლების მიხედვით შემოგთავაზებთ სხვადასხვა ვარიანტს და მოსახერხებელი გადახდის გრაფიკს.

სესხის გაცემის პირობები:

 • მსესხებლის ასაკი : 23-67 წელი;
 • ყოველთვიური შემოსავალი: მინიმუმ 1.000 ლარი (ან მისი ეკვივალენტი აშშ დოლარში/ევროში);
 • ლიმიტი მინიმუმ 10.000 აშშ დოლარი, მაქსიმუმ 100.000 აშშ დოლარი (ან მისი ეკვივალენტი ლარში/ევროში);
 • მაქსიმალური ვადა: 120 თვე;
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 10%-დან;
 • იპოთეკა, თავდებობა;

ფულის გადარიცხვის ოპერაციები

საზღვარგარეთ ჩვენი ფილიალებისა და საკორესპონდენტო ბანკების მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ და სწრაფად გადარიცხოთ თანხა იშ ბანკიდან. SWIFT-ის სისტემით განახორციელოთ ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში, RTGS-ით (დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების სისტემა) - ადგილობრივ ფულად ერთეულში. ფულადი გადარიცხვები თურქეთის იშ ბანკის ფილიალებსა და ჩვენს ბანკს შორის საიმედო და სწრაფია.

ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები

ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციები ლარის, თურქული ლირის, აშშ დოლარის და ევროს ერთეულებში შეგიძლიათ განახორციელოთ ჩვენი კონკურენტული, ხელსაყრელი კურსებით.