იშ ბანკის შესახებ

დაარსება

რესპუბლიკის პერიოდის პირველი ეროვნული ბანკი - იშ ბანკი დაარსდა 1924 წლის 26 აგვისტოს მუსტაფა ქემალ ათათურქის მიერ იზმირის პირველ ეკონომიკურ კონგრესზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. იშ ბანკმა საქმიანობა დაიწყო პირველი გენერალური დირექტორის - ჯელალ ბაიარის ხელმძღვანელობით ორი ფილიალითა და 37 თანამშრომლით.


ფინანსური ანგარიშგება


2018 ივნისი
2018 მარტი
2017 დეკემბერი აუდიტირებული რეპორტი
2017 პილარ 3 ანგარიშგება
2017 დეკემბერი
2017 სექტემბერი
2017 ივნისი
2017 მარტი
2016 დეკემბერი
2016 სექტემბერი
2016 ივნისი
2016 მარტი
2015 დეკემბერი
2015 სექტემბერი
2015 ივნისი
2015 მარტი
2014 დეკემბერი
2014 სექტემბერი
2014 ივნისი
2014 მარტი
2013 დეკემბერი
2013 სექტემბერი
2013 ივნისი
2013 მარტი
2012 დეკემბერი
2012 სექტემბერი