კონტაქტი

ბათუმის ფილიალი
T : +995 422 242 950
თბილისის ფილიალი
T : +995 32 231 05 15

ბათუმის ფილიალი
S064701@isbank.com.tr
თბილისის ფილიალი
S064601@isbank.com.tr