ვადიანი ანაბარი

განათავსეთ თანხა ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ მაღალი სარგებელი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემთ, შეინახოთ თქვენი დანაზოგი წინასწარ განსაზღვრული ვადით და ამავდროულად მიიღოთ მაღალი სარგებელი.

 
წლიური საპროცენტო განაკვეთი, სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში

ვადა/თანხა < 500,000 > 500,000 ეფექტური განაკვეთი
მიმდინარე ანგარიში 2%  
1 კვირა - 4.00% -
2 კვირა - 4.00% -
3 კვირა - 4.00% -
1თვე - 5.00% -
3 თვე 10.25% 10.65%
6 თვე 10.75% 11.04%
9 თვე 11.00% 11.15%
12 თვე 11.25% 11.25%
18 თვე 11.50% 11.19%
24 თვე 12.00% 11.35%

სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.5%


პირობები

- ანაბრის გახსნა - უფასო;
- ანაბრის ვალუტა - ლარი;
- მინიმალური შენატანი - 500 ლარი;
- თანხის დამატება ან შემცირება არ არის შესაძლებელი;
- დარიცხული პროცენტის გატანა - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს;
- ანაბრის გახსნიდან 3 თვის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
- ანაბრის გახსნიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება ანაბრის პროცენტს მინუს 2%.


 

„2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 15 000 ლარის ფარგლებში, ხოლოდანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge