სახელფასო პროექტი
სახელფასო პროექტში ჩართვით იშბანკი საქართველოს პარტნიორ ორგანიზაციებს ეძლევათ შესაძლებლობა, მნიშვნელოვნად გაიმარტივონ ხელფასების გაცემის პროცედურა.

კომპანიის სარგებელი
 • ხელფასის გაცემის პროცესთან დაკავშირებული მინიმალური დანახარჯები
 • ხელფასის გაცემის გამარტივებული პროცედურა
 • თანამშრომლების სამუშაო დროის მინიმალური დანახარჯი ხელფასის ასაღებად
 • თანამშრომელთა ლოიალობის/კმაყოფილების დონის ამაღლება სახელფასე პროექტის ფარგლებში მიღებული სარგებლით
 • სამივლინებო თანხების გაცემის გამარტივებული პროცედურა
 • თანამშროემლთა ხელფასის კონფიდენციალურობა

თანამშრომელთა სარგებელი
 • ბარათის დამზადება და წლიური მომსახურება - უფასო
 • ხელფასის აღების კომფორტული და სწრაფი საშუალება
 • ფულის შენახვის უსაფრთხო საშუალება
 • ბანკომატის საშუალებით ხელფასის თანხის განაღდების 7/24 სერვისი, როგორც საქართველოში, ასევე, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ
 • თანხის განაღდების გარეშე ტერმინალის საშუალებით ანგარიშსწორების შესაძლებლობა
 • ინტერნეტის საშუალებით სასურველი პროდუქციის შეძენა/კომუნალური გადასახადების გადახდა
 • სახელფასე ოვერდრაფტით სარგებლობის საშუალება