პლასტიკური ბარათი

ვიზა ელექტრონი საშუალებას გაძლევთ, გამოიყენოთ თქვენს საბარათე ანგარიშზე არსებული თანხები, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ასევე განახორციელოთ უფასო ანგარიშსწორება სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში.

პირობები

- ბარათის ტიპი: VISA ელექტრონი;
-
ბარათის ვადა: 4 წელი;
-
ბარათის ვალუტა: GEL/USD;
-
ბარათის საშუალებით, შესაძლებელია თანხის განარდება როგორც საქართველოს და საზღვარგარეთის ნებისმიერ ბანკომატებში;
-
ბარათით შესაძლებელია შეიძინოთ ნებისმიერი საქონელი ონლაინ გვერდებიდან;
-
შესაძლებელია თანხის გადარიცხვა ბანკომატიდან: იშბანკი საქართველოში, სხვა ბანკებში GEL, იშბანკი თურქეთში USD/EUR/TRY
ბარათის დამზადება და მომსახურება
  GEL USD
ბარათის დამზადება 10 GEL 5 USD
დაკარგული/დაზიანებული ბარათის განახლება 10 GEL 5 USD
ვადაგასული ბარათის განახლება 10 GEL 5 USD
ბარათის წლიური მომსახურება უფასო
თანხის განაღდება
იშბანკი საქართველოს ბანკომატები უფასო
სხვა ბანკების ბანკომატები საქართველოში 3% მინ. 8, მაქს.  55 GEL 3% მინ. 5, მაქს.  30 USD
სხვა ბანკების ბანკომატები უცხოეთში 3% მინ. 6, მაქს. 30 USD ან ეკვ. ლარში
განაღდებისა და შესყიდვის დღიური ლიმიტები
ბანკომატები 1200 აშშ დოლარი, ან ეკვ. ლარში
სავაჭრო ობიექტები/პოს ტერმინალები 1000 აშშ დოლარი, ან ეკვ. ლარში
ინტერნეტ მაღაზიები 1000 აშშ დოლარი, ან ეკვ. ლარში
თანხის გადარიცხვა ბანკომატიდან
იშბანკი საქართველოს ანგარიშებზე უფასო
იშბანკი თურქეთის ანგარიშებზე 10 USD / 10 EUR / 30 TRY
სხვა ბანკებში საქართველოში (ლარი) 1 GEL
სხვა
კონვერტაციის საკომისიო 2%
სტოპსიაში ჩასმა უფასო
PIN-კოდის აღდგენა/შეცვლა უფასო
ბალანსის შემოწმება იშბანკი საქართველოს ბანკომატებში უფასო
ბალანსის შემოწმება სხვა ბანკის ბანკომატებში 2 GEL 1 USD
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში 0%
საკომისიო ინტერნეტ მაღაზიებში 0%