ვადიანი ანაბარი

განათავსეთ თანხა ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ მაღალი სარგებელი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემთ, შეინახოთ თქვენი დანაზოგი წინასწარ განსაზღვრული ვადით და ამავდროულად მიიღოთ მაღალი სარგებელი.


წლიური საპროცენტო განაკვეთი, სარგებლის ვადის ბოლოს გატანის შემთხვევაში

ვადა/თანხა < 50.000 50.001 - 500.000 > 500.001 ეფექტური განაკვეთი
მიმდინარე ანგარიში 2%  
1 კვირა - - 4.00% -
2 კვირა - - 4.00% -
3 კვირა - - 4.00% -
1თვე - - 4.50% -
3 თვე 9.25% 9.25% 9.25% 9.57%
6 თვე 9.50% 9.50% 9.50% 9.73%
9 თვე 9.75% 9.75% 9.75% 9.87%
12 თვე 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
18 თვე 10.25% 10.25% 10.25% 10.00%
24 თვე 10.75% 10.75% 10.75% 10.23%
36 თვე
-
-
-
 

სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.5%


პირობები

- ანაბრის გახსნა - უფასო;
- ანაბრის ვალუტა - ლარი;
- მინიმალური შენატანი - 500 ლარი;
- თანხის დამატება ან შემცირება არ არის შესაძლებელი;
- დარიცხული პროცენტის გატანა - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს;
- ანაბრის გახსნიდან 3 თვის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
- ანაბრის გახსნიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება ანაბრის პროცენტს მინუს 2%.


2020 წლის 1 ივლისიდან, „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ყველა ფიზიკური პირის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა, დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად, თითოეულ კომერციულ ბანკში დაზღვეულია და დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ ანაზღაურდება 15,000 ლარის ფარგლებში. კომერციულ ბანკში ყველა ფიზიკური პირის ყველა ანგარიშზე არსებული თანხა ავტომატურად დაზღვეულია დამატებითი საზღაურის გარეშე. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდზე: www.diagency.ge