ვადიანი ანაბარი

განათავსეთ თანხა ვადიან ანაბარზე და მიიღეთ მაღალი სარგებელი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემთ, შეინახოთ თქვენი დანაზოგი წინასწარ განსაზღვრული ვადით და ამავდროულად მიიღოთ მაღალი სარგებელი.

წლიური საპროცენტო განაკვეთები

ვადა/თანხა < 50.000 50.001 - 500.000 > 500.001
1 კვირა  -  - 3.00%
2 კვირა  -  - 3.00%
3 კვირა  -  - 3.50%
1 თვე  -  - 4.00%
3 თვე 6.00% 6.50% 6.50%
6 თვე 6.50% 6.75% 6.75%
9 თვე 7.00% 7.25% 7.25%
12 თვე 7.50% 7.75% 7.75%
18 თვე 8.00% 8.25% 8.25%
24 თვე 8.50% 8.75% 8.75%

სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაში, საპროცენტო განაკვეთს აკლდება 0.5%


პირობები

- ანაბრის გახსნა - უფასო;
- ანაბრის ვალუტა - ლარი;
- მინიმალური შენატანი - 500 ლარი;
- თანხის დამატება ან შემცირება არ არის შესაძლებელი;
- დარიცხული პროცენტის გატანა - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს;
- ანაბრის გახსნიდან 3 თვის განმავლობაში შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს არ დაერიცხება სარგებელი;
- ანაბრის გახსნიდან 3 თვის გასვლის შემდეგ შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება ანაბრის პროცენტს მინუს 2%.


დეპოზიტების დაზღვევა: 2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა  დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge