შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ახალი ავტომობილი სწრაფად და მარტივად!
პირობები
სესხის ვალუტა: ლარი
მინიმალური შემოსავალი: 1,000 ლარი
სესხის მინიმალური თანხა: არ არის განსაზღვრული
სესხის მაქსიმალური თანხა: 90,000 ლარი
სესხის მაქსიმალური ვადა: 60 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 13%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 22.61%-დან
უზრუნველყოფა: შესაძენი ავტომანქანა
თანამონაწილეობა: 30%
თავდები: არ მოითხოვება
დაზღვევა: სავალდებულო
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს

  საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში!


იხილეთ ავტო სესხის ხელშეკრულებები