შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ახალი ავტომობილი სწრაფად და მარტივად!
პირობები
სესხის ვალუტა ლარი
მინიმალური შემოსავალი 1000 ლარი
სესხის მინიმალური თანხა არ არის განსაზღვრული
სესხის მაქსიმალური თანხა 90,000 ლარი
სესხის მინიმალური ვადა 1 თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა 60 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 17.00%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 28.00%-დან
უზრუნველყოფა შესაძენი ავტომობილი
თანამონაწილეობა 30%-დან
ავტომობილის დაზღვევს ხარჯი 3.00%-დან
უზრუნველყოფის შეფასების ხარჯი 200 ლარი
გირავნობის რეგისტრაცია 50 ლარი
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს

საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში!

იხილეთ ავტო სესხის ხელშეკრულებები