შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ახალი ავტომობილი სწრაფად და მარტივად!
პირობები
სესხის ვალუტა: GEL/USD/EUR
მინიმალური შემოსავალი: 1,000 GEL
სესხის მინიმალური თანხა: არ არის განსაზღვრული
სესხის მაქსიმალური თანხა: 75,000 GEL ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში
სესხის მაქსიმალური ვადა: 36 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 13%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 22.61%-დან
უზრუნველყოფა: შესაძენი ავტომანქანა
თანამონაწილეობა: 30%
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს

  საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებისთვუს 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში!