აიხდინეთ სურვილები იშბანკი საქართველოს სამომხმარებლო სესხის საშუალებით!
გამოაგზავნეთ განაცხადი და მიიღეთ საუკეთესო საპროცენტო განაკვეთი და პირობები!

პირობები
სესხის ვალუტა ლარი
მინიმალური შემოსავალი 600 ლარი
სესხის მინიმალური თანხა 1500 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა 150,000 ლარი
სესხის მინიმალური ვადა 1 თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა 36 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 17.00%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 21.00%-დან
უზრუნველყოფა არ მოითხოვება
თანამონაწილეობა არ მოითხოვება
თავდები პირი მოითხოვება თუ სესხის თანხა > 6,000 ლარი
გაცემის საკომისიო 2%-დან
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს

 საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში!

იხილეთ სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულებები