აიხდინეთ სურვილები იშბანკი საქართველოს სამომხმარებლო სესხის საშუალებით!
გამოაგზავნეთ განაცხადი და მიიღეთ საუკეთესო საპროცენტო განაკვეთი და პირობები!

პირობები
სესხის ვალუტა: ლარი
მინიმალური შემოსავალი: 600 ლარი
სესხის მინიმალური თანხა: 1,500 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა: 150,000 ლარი
სესხის მინიმალური ვადა: 1 თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა: 36 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 13%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 16.93%-დან
უზრუნველყოფა: არ მოითხოვება
თანამონაწილეობა: არ მოითხოვება
თავდები: მოითხოვება, თუ სესხის თანხა მეტია 6,000 ლარზე
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს

 საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებისთვის 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში!

იხილეთ სამომხმარებლო სესხის ხელშეკრულებები