შეიძინეთ საოცნებო სახლი, იშბანკი საქართველოს იპოთეკური სესხის საშუალებით!

პირობები
სესხის ვალუტა ლარი
მინიმალური შემოსავალი 700 ლარი
სესხის მინიმალური თანხა 5,000 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა 900,000 ლარი
სესხის მინიმალური ვადა 1 თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა 180 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 12.50%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 14.00%-დან
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
თანამონაწილეობა 20%-დან
ქონების დაზღვევს ხარჯი 0.2%-დან
უზრუნველყოფის შეფასების ხარჯი 200 ლარიდან
იპოთეკის რეგისტრაცია 157 ლარი
იპოთეკის გაუქმება 150 ლარი
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს

 საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში!

იხილეთ იპოთეკური სესხის ხელშეკრულებები