შეიძინეთ საოცნებო სახლი, იშბანკი საქართველოს იპოთეკური სესხის საშუალებით!

პირობები
სესხის ვალუტა: ლარი
მინიმალური შემოსავალი: 700 ლარი
სესხის მინიმალური თანხა: 5,000 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა: 900,000 ლარი
სესხის მინიმალური ვადა: 1  თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა: 120 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 11%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 12.67%-დან
უზრუნველყოფა: შესაძენი ქონება
თანამონაწილეობა: 20%-დან
დაზღვევა: სავალდებულო
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს


 საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებზე 200,000 ლარამდე სესხები გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში!


იხილეთ იპოთეკური სესხის ხელშეკრულებები