სახელფასო ოვერდრაფტი

 

ოვერდრაფტი არის მოკლევადიანი სესხი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ანგარიშზე არსებულ თანხაზე მეტი, ხოლო ბანკის მიმართ წარმოქმნილი დავალიანება დაფაროთ ოვერდრაფტის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში.

ოვერდრაფტის გასააქტიურებლად საჭიროა, რომ კომპანია სადაც მუშაობთ,  ჩართული იყოს  „იშბანკი საქართველო“-ს სახელფასო პროექტში და ხელფასი გერიცხებოდეთ „იშბანკი საქართველო“-ს ანგარიშზე.
 

პირობები:
პირობები
სესხის ვალუტა ლარი
მინიმალური შემოსავალი 500 ლარი
სესხის მინიმალური თანხა 100 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა ხელზე ასაღები ხელფასის 90%. მაქს. 18,000 ლარი
სესხის მინიმალური ვადა 1 თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა 24 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 17.00%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 18.00%-დან
თანამონაწილეობა არ მოითხოვება
დაზღვევა არ მოითხოვება
გაცემის საკომისიო 0
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს


იხილეთ სახელფასო ოვერდრაფტის ხელშეკრულებები