სახელფასო ოვერდრაფტი

 

ოვერდრაფტი არის მოკლევადიანი სესხი, რომელიც პლასტიკური ბარათის მფლობელს საშუალებას აძლევს გამოიყენოს მისი პლასტიკური ბარათის ანგარიშზე არსებულ თანხაზე მეტი, ხოლო ბანკის მიმართ წარმოქმნილი დავალიანება დაფაროს ოვერდრაფტის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში.

ოვერდრაფტის გასააქტიურებლად საჭიროა, რომ კომპანია სადაც მუშაობთ,  ჩართული იყოს  „იშბანკი საქართველო“-ს სახელფასო პროექტში და ხელფასი გერიცხებოდეთ „იშბანკი საქართველო“-ს საბარათე ანგარიშზე.
 

პირობები:
პირობები
ოვერდრაფტის ვალუტა: ლარი
მინიმალური ვადა: არ არის განსაზღვრული
მაქსიმალური ვადა: 24 თვე
მინიმალური შემოსავალი: 500 ლარი
მინიმალური ლიმიტი: არ არის განსაზღვრული
მაქსიმალური ლიმიტი: 6 თვის საშუალო ხელფასის 90%, მაქსიმუმ 18,000 ლარი
დაფარვა: ვადის ბოლოს
თავდები: არ მოითხოვება
დაზღვევა: არ მოითხოვება
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს


იხილეთ სახელფასო ოვერდრაფტის ხელშეკრულებები