სახელფასო ოვერდრაფტი

 

ოვერდრაფტი არის მოკლევადიანი სესხი, რომელიც პლასტიკური ბარათის მფლობელს საშუალებას აძლევს გამოიყენოს მისი პლასტიკური ბარათის ანგარიშზე არსებულ თანხაზე მეტი, ხოლო ბანკის მიმართ წარმოქმნილი დავალიანება დაფაროს ოვერდრაფტის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში.

ოვერდრაფტის გასააქტიურებლად საჭიროა, რომ კომპანია სადაც მუშაობთ,  ჩართული იყოს  „იშბანკი საქართველო“-ს სახელფასო პროექტში და ხელფასი გერიცხებოდეთ „იშბანკი საქართველო“-ს საბარათე ანგარიშზე.
 

პირობები:
პირობები
ოვერდრაფტის ვალუტა: GEL
მაქსიმალური ვადა: 12 თვე
მინიმალური შემოსავალი: 350 GEL
მინიმალური ლიმიტი: 300 GEL
მაქსიმალური ლიმიტი: 6 თვის საშუალო ხელფასის 90%, მაქსიმუმ 15,000 GEL
დაფარვა: ვადის ბოლოს
როგორ ავიღო?
დაინტერესების შემთხვევაში, მოგვწერეთ: საკონტაქტო ფორმა, info@isbank.ge
განაცხადის გასაფორმებლად, ეწვიეთ ჩვენს  ფილიალებს