ვალუტა
საწყისი თარიღი
სესხის თანხა
ვადა
თვე
ყოველთვიური შენატანი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
11.00 %
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
თანხა ვადის ბოლოს

Note: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლის წესი შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავდებოდეს ფილიალში

სახელი, გვარი
ელექტრონული ფოსტა
ტელეფონის ნომერი
ფილიალი
keyboard_arrow_down
  • ილია ჭავჭავაძის გამზირი N72/ა, ბიზნეს ცენტრი - ვაკე პლაზა
  • ლ.ასათიანის ქ./შ.რუსთაველი გამზ. N1/25, ბათუმი, საქართველო
შეტყობინება
არასავალდებულო

ინფორმაციის გაგზავნით ვეთანხმები წესები და პირობები