ვალუტა
საწყისი თარიღი
სესხის თანხა
ვადა
თვე
ყოველთვიური შენატანი
საპროცენტო განაკვეთი
11.00 %
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი
თანხა ვადის ბოლოს

Note: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის დათვლის წესი შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავდებოდეს ფილიალში

სახელი, გვარი
ელექტრონული ფოსტა
ტელეფონის ნომერი
შეტყობინება
არასავალდებულო

ინფორმაციის გაგზავნით ვეთანხმები წესები და პირობები