Gayrinakdi Krediler

Bankamızın sunduğu teminat mektupları ile kredibilitenizi tüm iş ortaklarına gösterin! Her türlü Gayrinakdi Finansman ihtiyaçlarınız için en uygun çözümler bankamızda!
 
Akreditif

Akreditif, uluslararası hem de yurtiçi ticarette alıcının talep ve talimatına dayanarak bir bankanın, belli bir tutara kadar, belli bir vade dahilinde, belli belgelerin ibrazı karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla satıcıya ödeme yapacağını, lehtar tarafından keşide edilen poliçeleri kabul veya iştira edeceğini satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir.

İhtiyaçlarınıza göre 4 çeşit akreditif kullanımı yapılabilir:

  • Görüldüğünde Ödeme (sight payment / payment)
  • Ertelenmiş Ödeme (deferred payment)
  • Kabul (acceptance)
  • İştira (negotiation)