Vizyon ve Misyon

Misyon ve Hedeflerimiz

 • Güçlü ve sürdürülebilir finansal performans;
 • Etkin risk yönetimi;
 • Kusursuz müşteri deneyimi;
 • Mutlu ve üretken insan kaynağı;
 • İnsanlara, topluma ve çevreye duyarlı etik ve sorumlu bankacılık;
 • Hissedar değerini sürekli artırma;
 • Teknolojik dönüşüm sürecinde grup şirketlerimiz ve tüm iş ortaklarımızla sinerji içinde çalışma modelini sürekli geliştirme.

 

Stratejimiz ve İş planımız

 • Müşteri sayısını çeşitlendirmek ve müşteri bazında kredi portföyünü ve mevduat hacmini arttırmak,
 • Büyük ölçekli şirketleri hedeflemeye devam etmek, gerektiği durumlarda yerel ve yabancı bankalarla sendikasyon/risk katılımı yoluyla finansman sağlamak,
 • Uluslararası Finansal Kuruluşlardan ve diğer Finansal Kuruluşlardan elde edilen fonların verimli kullanımı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ'ler) hedeflemek,
 • Bilanço dışı portföyü artırmak ve Gürcistan ile Türkiye arasındaki yüksek ticaret akışlarından yararlanarak ticaretin finansmanından pay almak,
 • Dijital Bankacılığı geliştirmek.