01
Mar
AÇIKLAMA

Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve ilişkili kurumlar arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.