Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 01.12.2020
Bankacılık Hizmetleri Ek Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 01.12.2020
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 17.01.2019
Bankacılık Hizmetleri Ek Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 17.01.2019
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 22.06.2018
Bankacılık Hizmetleri Ek Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 22.06.2018
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 07.03.2018
Bankacılık Hizmetleri Ek Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 07.03.2018
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 01.02.2018
Bankacılık Hizmetleri Ek Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 01.02.2018
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 01.12.2017
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi - Geçerlilik Tarihi 17.12.2014
Üye İşyeri Sözleşmesi