ფიზიკური პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ინდექსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირის სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
ფიზიკური პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (უცხოურ ვალუტაში)
ფიზიკური პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (ლარში)
ფიზიკური პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული განაკვეთით
იურიდიული პირის არაუზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული განაკვეთით
იურიდიული პირის უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირის სესხის ჩარჩო ხელშეკრულება
იურიდიული პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (უცხოურ ვალუტაში)
იურიდიული პირის კრედიტის მნიშვნელოვანი პირობები, ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (ლარში)
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
ფიზიკური პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (უცხოურ ვალუტაში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
იურიდიული პირებისთვის - ვადიანი დეპოზიტის ხელშეკრულება (ლარში), ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.12.2020
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.09.2020
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 17.01.2019
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 17.01.2019
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 22.06.2018
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 22.06.2018
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 07.03.2018
Amendment in Standard Terms of Banking Services - Valid Since 07.03.2018
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.02.2018
Amendment in Standard Terms of Banking Services – Valid Since 01.02.2018
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 01.12.2017
Standard Terms of Banking Services - Valid Since 17.12.2014
Point of Sales (POS) Agreement