ბიზნეს სესხი

ბიზნეს სესხი

  იშბანკი საქართველო დაგეხმარებათ განავითაროთ თქვენი ბიზნესი უფრო სწრაფად და უკეთესად.


ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ ფინანსურ მომსახურებას თქვენი ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისად. აირჩიეთ საუკეთესო პირობები და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი საბანკო პროდუქტები და მომსახურება.


პროდუქტები

- ბიზნეს სესხი (სამუშაო კაპიტალის და ძირითადი საშუალებების დაფინანსება);
- საკრედიტო ხაზი;პირობები

სესხის ვალუტა ლარი აშშ დოლარი ევრო
სესხის მინიმალური თანხა 5,000 ლარი 200,000 ლარის ეკვ. აშშ დოლარში 200,000 ლარის ეკვ. ევროში
სესხის მაქსიმალური თანხა არ არის განსაზღვრული არ არის განსაზღვრული არ არის განსაზღვრული
სესხის მინიმალური ვადა 1 თვე 1 თვე 1 თვე
სესხის მაქსიმალური ვადა 180 თვე 180 თვე 180 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 13.50%-დან 10.00%-დან 9.00%-დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 15.00%-დან 11.00%-დან 10.00%-დან
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება, მოძრავი ქონება, მესამე პირის თავდებობა უძრავი ქონება, მოძრავი ქონება, მესამე პირის თავდებობა უძრავი ქონება, მოძრავი ქონება, მესამე პირის თავდებობა
ქონების დაზღვევს ხარჯი 0.2%-დან 0.2%-დან 0.2%-დან
სიცოცხლის დაზღვევის ხარჯი არ მოითხოვება არ მოითხოვება არ მოითხოვება
უზრუნველყოფის შეფასების ხარჯი 200 ლარიდან 200 ლარიდან 200 ლარიდან
იპოთეკის რეგისტრაცია 157 ლარი 157 ლარი 157 ლარი
იპოთეკის გაუქმება 150 ლარი 150 ლარი 150 ლარი
გაცემის საკომისიო 0.5%-დან 0.5%-დან 0.5%-დან


პირობები
დოკუმენტური ოპერაციები

დოკუმენტური ოპერაციები

ჩვენ გაგიწევთ პროფესიონალურ დახმარებას თქვენს იმპორტისა და ექსპორტის ოპერაციებში და შემოგთავავაზებთ ვაჭრობის დაფინანსების სხვადასხვა პროდუქტებს, რათა გაიუმჯობესოთ როგორც ადგილობრივი და საერთაშორისო სავაჭრო პოტენციალი, ასევე თქვენი ფულადი ნაკადები.
პირობები