მულტინაციონალური ბანკინგი

მულტინაციონალური ბანკინგი

იშბანკი მხარს უჭერს მულტინაციონალურ კომპანიებს ოპერაციების განხორციელებაში მათი იდენტობის შესაბამისად. დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების შედეგად, იშბანკი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო კომპანიებთან, წარმოდგენილია 11 ქვეყანაში და ფლობს ფილიალების ფართო ქსელს. ბანკს ჰყავს მომხმარებლთა დიდი რაოდენობა, რომელთაც სთავაზობს ინოვაციურ და განსხვავებულ მომსახურებას. როგორც ციფრული ეპოქის წამყვან ბანკს, იშბანკს ირჩევს მრავალი მულტინაციონალური კომპანია. 


ეძებთ პარტნიორს თურქეთში, ფინანსური ოპერაციების განხორციელებისთვის?

Multinational Banking | Türkiye İş Bankası (isbank.com.tr)