ინტერნეტბანკი
იშბანკი საქართველოს კორპორატიური ინტერნეტბანკით შესაძლებელია:

  • ანგარიშის დეტალების ნახვა;
  • ანგარიშის ამონაწერის გაგზავნა ელექტრონულ ფოსტაზე;
  • სესხის დეტალების ნახვა;
  • ვალუტის კონვერტაცია;
  • თანხის გადარიცხვა საკუთარ ანგარიშებს შორის;
  • თანხის გადარიცხვა იშბანკი საქართველოს ანგარიშებზე;
  • გადარიცხვები სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში;
  • გადარიცხვები სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში;
  • მომენტალური გადარიცხვები იშბანკი თურქეთის ანგარიშებზე;
  • კომუნალური და სხვა ონლაინ გადახდები.

ტარიფები და პირობები

მომსახურების ჩართვა
რეგისტრაცია  უფასო
მომსახურება  უფასო
თანხის გადარიცხვა
საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
იშბანკი საქართველოს ფილიალებში უფასო
სხვა ბანკებში GEL 0.07%, მინ. 1 ლარი
სხვა ბანკებში USD/EUR/GBP გარანტირებული - 0.2%, მინ. 40 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი, მაქს. 500
არაგარანტირებული - 0.2%, მინ. 20 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი, მაქს. 500
სხვა ბანკებში TRY 0.6%, მინ. 250 თურქული ლირა
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში USD/EUR/GBP 5 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში TRY 50 თურქული ლირა
კომუნალური და სხვა გადახდები 0.50 ლარი
დღიური ლიმიტები
გადარიცხვები GEL 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
გადარიცხვები USD/EUR/GBP 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
გადარიცხვები იშბანკი თურქეთში 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
ვალუტის კონვერტაცია 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
კომუნალური და სხვა გადახდები 1,500 ლარი