ინტერნეტბანკი
იშბანკი საქართველოს კორპორატიური ინტერნეტბანკით შესაძლებელია:

  • ანგარიშის დეტალების ნახვა;
  • ანგარიშის ამონაწერის გაგზავნა ელექტრონულ ფოსტაზე;
  • სესხის დეტალების ნახვა;
  • ვალუტის კონვერტაცია;
  • თანხის გადარიცხვა საკუთარ ანგარიშებს შორის;
  • თანხის გადარიცხვა იშბანკი საქართველოს ანგარიშებზე;
  • გადარიცხვები სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში;
  • გადარიცხვები სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში;
  • მომენტალური გადარიცხვები იშბანკი თურქეთის ანგარიშებზე;
  • კომუნალური და სხვა ონლაინ გადახდები.

ტარიფები და პირობები

მომსახურების ჩართვა
რეგისტრაცია  უფასო
მომსახურება  უფასო
თანხის გადარიცხვა
საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
იშბანკი საქართველოს ფილიალებში უფასო
სხვა ბანკებში GEL 0.07%, მინ. 1 GEL
სხვა ბანკებში USD/EUR/GBP BEN - 0.2%, მინ. 15 USD/EUR/GBP, მაქს. 500
SHARE - 0.2%, მინ. 15 USD/EUR/GBP, მაქს. 500
OUR - 0.2%, მინ. 20 USD/EUR/GBP, მაქს. 500
FVP - 0.2% მინ. 20 USD/EUR/GBP + 40 USD/EUR/GBP
მაქს. 500 USD/EUR
სხვა ბანკებში TRY 0.6%, მინ. 100 TRY
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში USD/EUR/GBP 5 USD/EUR/GBP
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში TRY 25 TRY
კომუნალური და სხვა გადახდები 0.50 GEL
დღიური ლიმიტები
გადარიცხვები GEL 600,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
გადარიცხვები USD/EUR/GBP 10,000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
გადარიცხვები იშბანკი თურქეთში 130,000 GEL ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
ვალუტის კონვერტაცია ერთჯერადი ტრანზაქცია - 5,000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
დღიური ლიმიტი - 25,000 USD ან ეკვ. სხვა ვალუტაში