ინტერნეტბანკი
იშბანკი საქართველოს კორპორატიური ინტერნეტბანკით შესაძლებელია:

  • ანგარიშის დეტალების ნახვა;
  • ანგარიშის ამონაწერის გაგზავნა ელექტრონულ ფოსტაზე;
  • სესხის დეტალების ნახვა;
  • ვალუტის კონვერტაცია;
  • თანხის გადარიცხვა საკუთარ ანგარიშებს შორის;
  • თანხის გადარიცხვა იშბანკი საქართველოს ანგარიშებზე;
  • გადარიცხვები სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში;
  • გადარიცხვები სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში;
  • მომენტალური გადარიცხვები იშბანკი თურქეთის ანგარიშებზე;
  • კომუნალური და სხვა ონლაინ გადახდები.

ტარიფები და პირობები

მომსახურების ჩართვა
რეგისტრაცია  უფასო
მომსახურება  უფასო
თანხის გადარიცხვა
საკუთარ ანგარიშებს შორის უფასო
იშბანკი საქართველოს ფილიალებში უფასო
სხვა ბანკებში GEL 0.07%, მინ. 1 ლარი
სხვა ბანკებში USD/EUR/GBP გარანტირებული - 0.2%, მინ. 40 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი, მაქს. 500
არაგარანტირებული - 0.2%, მინ. 20 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი, მაქს. 500
სხვა ბანკებში TRY 0.6%, მინ. 250 თურქული ლირა
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში USD/EUR/GBP 5 აშშ დოლარი/ევრო/ფუნტი
იშბანკი თურქეთის ფილიალებში TRY 50 თურქული ლირა
კომუნალური და სხვა გადახდები 0.50 ლარი
დღიური ლიმიტები
გადარიცხვები GEL 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
გადარიცხვები USD/EUR/GBP 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
გადარიცხვები იშბანკი თურქეთში 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
ვალუტის კონვერტაცია 150,000 ლარი ან ეკვ. სხვა ვალუტაში
კომუნალური და სხვა გადახდები 1,500 ლარი

გადმოწერეთ ინტერნეტბანკის მოხმარების ინსტრუქცია