2012 წელს ბანკი დარეგისტრირდა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ და დაიწყო საქმიანობა ბათუმში, როგორც „თურქეთის იშბანკის“ უცხოურმა ფილიალმა.

2015 წლის 3 აგვისტოს განხორციელდა ბათუმის ფილიალის ტრანსფორმაცია და ჩამოყალიბდა სს იშბანკი საქართველო, როგორც „თურქეთის იშბანკის“ შვილობილი ბანკი. იმ დროისთვის ბანკის სააქციო კაპიტალი შეადგენდა 30 მილიონ ლარს, რომელიც დღეის მდგომარეობით გაზრდილია 69.2 მილიონ ლარამდე.

სს იშბანკი საქართველო მჭიდროდ არის დაკავშირებული „თურქეთის იშბანკის“ ღირებულებებთან და პრინციპებთან. „თურქეთის იშბანკი“ წარმოადგენს წამყვან კერძო თურქულ ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელსაც გააჩნია ხანგრძლივი და წარმატებული ისტორია და ემსახურება 14 მილიონზე მეტ მომხმარებელს არამხოლოდ თურქეთში, არამედ ევროპაში, ბაჰრეინსა და ერაყში, თავისი 1,342 ადგილობრივი და 22 უცხოური ფილიალის მეშვეობით. გარდა ამისა, მას გააჩნია 3 შვილობილი ბანკი გერმანიაში, საქართველოსა და რუსეთში 18 ფილიალით და 2 წარმომადგენლობითი ოფისი ჩინეთსა და ეგვიპტეში (30/06/2018-ის მდგომარეობით).

სს იშბანკი საქართველო ამჟამად წარმოდგენილია 2 ფილიალით თბილისსა და ბათუმში და კლიენტებს სთავაზობს საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების ფართო სპექტრს. მისი პრიორიტეტია, მშობელ კომპანიასთან თანამშრომლობით, ხელი შეუწყოს როგორც თურქეთსა და საქართველოს შორის მჭიდრო ეკონომიკურ და ბიზნეს ურთიერთობებს, ასევე მსხვილი, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას საქართველოში.

ს/კ 404496611
ბლუმბერგის სადილინგო კოდი : ISGE
ბანკის კოდი / SWIFT : ISBKGE22