ვალუტა ბანკის სახელწოდება SWIFT შუამავალი ბანკი
GEL BANK OF GEORGIA BAGAGE22 -
USD BANK OF GEORGIA BAGAGE22 CITIBANK N.A., NEW YORK
EUR BANK OF GEORGIA BAGAGE22 COMMERZBANK AG, FRANKFURT 
GBP BANK OF GEORGIA BAGAGE22 CITIBANK N.A., LONDON 
GEL TBC BANK TBCBGE22 -
USD TBC BANK TBCBGE22 CITIBANK N.A., NEW YORK
EUR TBC BANK TBCBGE22 COMMERZBANK AG, FRANKFURT 
GBP TBC BANK TBCBGE22 CITIBANK N.A., LONDON 
TRY TURKIYE IS BANKASI A.S. ISBKTRIS -