ვალუტა ბანკის სახელწოდება SWIFT შუამავალი ბანკი SWIFT
საერთაშორისო კომერციული ტრანზაქციები
USD ISBANK AG ISBKDEFX WELLS FARGO BANK N.A. WFBIUS6S
EUR ISBANK AG ISBKDEFX - -
GEL BANK OF GEORGIA BAGAGE22 - - -
USD* BANK OF GEORGIA BAGAGE22 CITIBANK N.A., NEW YORK CITIUS33
EUR* BANK OF GEORGIA BAGAGE22 COMMERZBANK AG, FRANKFURT  COBADEFF
GBP* BANK OF GEORGIA BAGAGE22 CITIBANK N.A., LONDON  CITIGB2L
GEL TBC BANK TBCBGE22 - - -
USD TBC BANK TBCBGE22 CITIBANK N.A., NEW YORK CITIUS33 -
EUR TBC BANK TBCBGE22 COMMERZBANK AG, FRANKFURT  COBADEFF -
GBP TBC BANK TBCBGE22 CITIBANK N.A., LONDON  CITIGB2L -
GEL LIBERTY BANK LBRTGE22 - - -
USD LIBERTY BANK LBRTGE22 DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY BKTRUS33 -
EUR LIBERTY BANK LBRTGE22 DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFF -
TRY TURKIYE IS BANKASI A.S. ISBKTRIS - -
* =სასურველი კორესპოდენტი ბანკი მითითებულ ვალუტაში