ბიზნეს სესხი

 

 იშბანკი საქართველო დაგეხმარებათ განავითაროთ თქვენი ბიზნესი უფრო სწრაფად და უკეთესად.


ჩვენ გთავაზობთ კომპლექსურ ფინანსურ მომსახურებას თქვენი ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისად. აირჩიეთ საუკეთესო პირობები და შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი საბანკო პროდუქტები და მომსახურება.


პროდუქტები და მომსახურება

- სამუშაო კაპიტალის დაფინანსება;
- ძირითადი საშუალებების დაფინანსება;
- საკრედიტო ხაზი;
- ოვერდრაფტი;