იშბანკი საქართველო გთავაზობთ ექსკლუზიურ პროდუქტს: გადარიცხვა იშბანკი თურქეთის ფილიალებში!

უპირატესობები

- თანხის მომენტალურად ასახვა;
- ანგარიშის არქონის შემთხვევაში, გადარიცხვა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ მიმღების სახელზე და გვარზე;
- პროცესში არ არის ჩართული შუამავალი ბანკი, შესაბამისად, ხდება დამატებითი ხარჯების თავიდან აცილება;
- თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია ინტერნეტბანკით.

ტარიფები

ფილიალიდან შესრულებული გადარიცხვები
USD/EUR/GBP 10 USD/EUR/GBP
>1,000 USD ნაღდი - 0.15% +10 USD
TRY 50 TRY
ინტერნეტბანკით შესრულებული გადარიცხვები
USD/EUR/GBP 5 USD/EUR/GBP
>1,000 USD ნაღდი - 0.15% +5 USD
TRY 25 TRY