იშბანკი საქართველო გთავაზობთ კიდევ ერთ ექსკლუზიურ პროდუქტს: თანხის გატანა იშბანკი თურქეთის ანგარიშიდან!

უპირატესობები

- გადმორიცხული თანხა აისახება მომენტალურად;
- პროცესში არ არის ჩართული შუამავალი ბანკი, შესაბამისად, ხდება დამატებითი ხარჯების თავიდან აცილება;


ტარიფები


USD/EUR/GBP 20 USD/EUR/GBP
TRY 50 TRY

სერვისის სარგებლობისთვის, აუცილებელია მიმდინარე ანგარიშის გახსნა.